הנהלה

management

ציפי סימון לנצ'נר: יו"ר דריקטוריון
דוד בוקר: דירקטור
עופרה בל: הנהלה
קרן חמו: הנהלה
רוני טיטו: הנהלה
אמיתי סימון: הנהלה
איזי צ'יניאו: מנכ"ל